minosvaidžio mina

minosvaidžio mina
minosvaidžio mina statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinė minosvaidžio šaudmens sudedamoji dalis įvairiems objektams naikinti (slopinti, ardyti) ir kt. uždaviniams (dūmijimo, apšvietimo, mokymo ir kt.) atlikti. Minosvaidžio minos skiriamos pagal korpuso formą – lašo ir cilindro (didelio talpumo) pavidalo; pagal stabilizavimo pobūdį lekiant – sparnuotosios (dauguma) ir sukamosios; pagal paskirtį – pagrindinės (skeveldrinės, ardomosios, skeveldrinės ardomosios ir padegamosios), specialiosios (dūminės, šviečiamosios ir agitacinės) ir pagalbinės (mokomosios, mokomosios treniruojamosios). Minosvaidžio mina susideda iš korpuso, užtaiso, sprogdiklio ir stabilizatoriaus arba sparnų (išsiskleidžiančių minai išlėkus iš vamzdžio). Sukamosios minos ppr. turi iškilimus kreipiamajame žiedelyje, kurie, užtaisant minosvaidį, įeina į vamzdžio graižtvas. Didinant šaudymo nuotolį, naudojamos aktyviosios reaktyvinės minos su reaktyviniu varikliu. Minų skeveldrinė kaunamoji veikmė didesnė negu tokio pat kalibro sviedinių (dėl didelių susidūrimo kampų minų skeveldrinis kaunamasis plotas artimas apskritimui); smūginė minų veikmė mažesnė negu sviedinių (mažesnė minų masė ir jų lėkimo greitis). Todėl pagrindinė minosvaidžio minos paskirtis – taikinių naikinimas skeveldromis. Sukurtos valdomosios minosvaidžio minos su nusitaikančiąja galvute ir kumuliaciniu užtaisu šarvuotiems taikiniams naikinti, pvz., D. Britanijos gamybos 81 mm minosvaidžio mina „Merlin“, Švedijos gamybos minosvaidžio mina „Strix“ ir kt. atitikmenys: angl. mortar mine rus. минометная мина

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • minosvaidžio mina — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Minosvaidžio šaudmuo, susidedantis iš minos, pagrindinio ir papildomų užtaisų, padegamojo įtaiso. Minosvaidžio minos gali būti: skeveldrinės, ardomosios, skeveldrinės ardomosios,… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • padegamoji minosvaidžio mina — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Pagrindinės paskirties minosvaidžio mina su padegamuoju užtaisu. Naudojama įvairaus kalibro minosvaidžiams, skirta mediniams pastatams, degiųjų medžiagų ir šaudmenų sandėliams, kitiems… …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • minosvaidžio šaudmuo — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Šaudmuo minosvaidžiais ir beatošliaužiais pabūklais šaudyti. Minosvaidžio šaudmenį sudaro: mina su ↑sprogdikliu ir ↑minosvaidžio šaudmens užtaisas. atitikmenys: angl. mortar round; mortar shot rus. минометный… …   Artilerijos terminų žodynas

  • minosvaidžio vamzdis — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinė minosvaidžio dalis minai norima kryptimi ir reikiamu pradiniu greičiu sviesti. Minosvaidžio vamzdis ppr. yra lygiavamzdis, tačiau kai kurie šiuolaikiniai minosvaidžiai turi graižtvinius vamzdžius.… …   Artilerijos terminų žodynas

  • minosvaidžio saugiklis nuo dvigubo užtaisymo — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Užtaisomo pro vamzdžio laibgalį minosvaidžio įtaisas, neleidžiantis užtaisyti minosvaidį kita mina, jeigu ankstesnioji mina yra vamzdyje. Minosvaidžio saugiklis nuo dvigubo užtaisymo susideda iš korpuso ir… …   Artilerijos terminų žodynas

  • mina — 3 minà sf. (2) DŽ 1. tam tikras sprogstamasis užtaisas, kasamas į žemę, leidžiamas į vandenį ir pan. 2. minosvaidžio sviedinys: Į pionierius pasipylė minos ir kulkos rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dūminė mina — statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Minosvaidžio mina su dūminiu užtaisu; dažniausiai užtaisoma fosforu, todėl gali būti naudojama dūmų uždangai daryti ir neatspariems objektams padegti. atitikmenys: angl. smoke mine rus …   Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas

  • dvigubas minosvaidžio užtaisymas — statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Neiššovusio minosvaidžio užtaisymas kita mina; dvigubas minosvaidžio užtaisymas pasitaiko, kai nėra arba sugedusi apsauga nuo dvigubo užtaisymo. Įvykus dvigubam minosvaidžio užtaisymui, ppr. minos sprogsta… …   Artilerijos terminų žodynas

  • mortar mine — minosvaidžio mina statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinė minosvaidžio šaudmens sudedamoji dalis įvairiems objektams naikinti (slopinti, ardyti) ir kt. uždaviniams (dūmijimo, apšvietimo, mokymo ir kt.) atlikti. Minosvaidžio minos skiriamos …   Artilerijos terminų žodynas

  • минометная мина — minosvaidžio mina statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Pagrindinė minosvaidžio šaudmens sudedamoji dalis įvairiems objektams naikinti (slopinti, ardyti) ir kt. uždaviniams (dūmijimo, apšvietimo, mokymo ir kt.) atlikti. Minosvaidžio minos skiriamos …   Artilerijos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”